chả cá, bạch tuộc, mực, tôm

chả cá, bạch tuộc, mực, tôm

0 1

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XNK KIÊN CƯỜNG

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

HÀN QUỐC, NHẬT, CHÂU ÂU, TRUNG QUỐC,ĐÀI LOAN.....