chả cá, bạch tuộc, mực, tôm

chả cá, bạch tuộc, mực, tôm

GIỚI THIỆU

KIEN CUONG SEAFOOD - DL 409

Adress: Tac Cau fishing port, Chau Thanh district, Kien Giang province, Vietnam
Hotline: +84 909 963 556
Email: daochien@kiencuongseafood.com - kiencuongseafood@vnn.vn

Website: www.kiencuongseafood.com.vn

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

HÀN QUỐC, NHẬT, CHÂU ÂU, TRUNG QUỐC,ĐÀI LOAN.....