chả cá, bạch tuộc, mực, tôm

chả cá, bạch tuộc, mực, tôm

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN XNK KIÊN CƯỜNG
Địa chỉ : Khu Cảng cá Tắc Cậu, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
Hotline : +84 909 963 556

 

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

HÀN QUỐC, NHẬT, CHÂU ÂU, TRUNG QUỐC,ĐÀI LOAN.....